DOBRA PITNA VODA JE VIR ŽIVLJENJA.

AQUA BALANCE II

Reverzno osmozni čistilnik pitne vode z instantnim grelnim kotličkom

Filtracijski sistem za pitno vodo Aqua Balance II nemškega podjetja aunity je veliko več, kot še samo en nov filter za vodo na tržišču.

Metoda, ki odstrani vse raztopljene snovi zgolj z mehanskimi sredstvi, ponuja reverzno osmozo. Tukaj je voda stisnjena s polprepustno membrano, katere pore so tako fine, da prodrejo preko nje samo molekule vode.

Preostale snovi se tukaj ne zbirajo, ampak se odvajajo v kanalizacijo. Zato okolje ni obremenjeno z dodatki. Naprave za reverzno osmozo so okrepili po vsem svetu. Pridobljena voda je po čistosti primerljiva le z nekaj naravnimi viri. Voda v tej obliki je sposobna optimalno izpolniti dejanske naloge vode v telesu.

Le nekaj snovi lahko prodre skozi membrano reverzne osmoze. Ker gre za snovi iz organske kemije, je potrebna kombinacija s filtrom z aktivnim ogljem.

Zahteve v zvezi z vodo so od posameznika do posameznika različne. Nekateri si želijo boljši okus vode, drugi pa zmanjšati že določene vrednosti vodnih parametrov ali večjo osebno varnost. Ljudje imamo različne individualne želje in zahteve tako glede “lastne” vode kot tudi vode iz pipe, ki s strokovnega vidika že izpolnjuje vse določene parametre odloka o pitni vodi in ne sme ogrožati zdravja.

Ta zahteva po dodatnih omejitvah v zvezi z vodo se lahko nanaša na smernice o mejnih vrednostih, ki so z zdravstvenega stališča premalo stroge, ali na vsebnost snovi, ki v odloku o pitni vodi niso omenjene (npr. ostanki zdravil, hormoni itd.).

Z namenom, da bi vsem omogočili dostop do lastne, kvalitetne vode, smo v podjetju aunity razvili aparat za filtriranje vode AQUA-BALANCE. Z uporabo čistilnika vode AQUA-BALANCE se bo vaša voda po kvaliteti lahko merila s svežo izvirsko vodo.

“LASTNA” VODA

AUNITY AQUA-BALANCE VODNI FILTRACIJSKI SISTEM VSEBUJE TRI VISOKO KAKOVOSTNE FILTRE:

  • filter z aktivnim ogljem za nepolarne in organske sestavine vode v katerem je integriran predfilter za bruto nečistoče
  • mikrokapilarni filter za fine nečistoče za mikrofiltracijo
  • pretočna komora za oživljanje, obogatitev z anioni in minerali

Čistilnik vode AQUA-BALANCE vam in vaši družini zagotavlja visoko kakovostno čisto vodo v zadostni količini, saj je to bistvena sestavina človeškega telesa.

Voda je odličnega okusa in ima številne koristne lastnosti za človeško telo in zdravje.

ANIONSKA NARAVNA INTIMNA NEGA ZA ŽENSKO ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

ZMAGOVITA ANION KOMBINACIJA ZA NEGO, DOBRO POČUTJE IN ZDRAVJE

ANIONSKA NARAVNA ORALNA HIGIENA

DOBRA ORALNA HIGIENA JE POGOJ ZA DOBRO ORALNO ZDRAVJE. ZOBNA PASTA JE BREZ SLADKORJA IN NE VSEBUJE FLUORA.